Vaši kombinaci přihlašovacích údajů naleznete na každé zálohové faktuře k základnímu dílu, aktualizaci příručky nebo předplatnému časopisu a na daňových dokladech.

 

Níže jsou znázorněny tři ukázky dokumentů, na kterých přihlašovací údaje naleznete.